Xenon Системи

Зад термина xenon или както е правилно да се нарича HID (High Intensity Discharge) се крие добре познатата ни технология за осветяване с газоразрядни лампи. Ксеноновата крушка съдържа смес от газ Ксенон и други инертни газове. Тази крушка няма нажежаема жичка като халогенните, а има два електрода при подаването на ток между, които газовата смес започва да отделя светлина. Енергийната консумация на ксеноновата крушка е само 35W за сравнение на обикновената халогенна е 55W. Баласта е електронният модул който управлява ксеноновата крушка. Той е с вграден стартер и е отговорен за запалването на крушката, и след това за подаването на постоянна енергия към нея. Баласта е влаго и прахо устойчив, но това не значи да бъде излаган пряко на такова влияние. Системата работи при постоянно напрежение от 85V освен при момента на запалването, когато то достига 23000V при 6-10mА.

Как да монтираме

ЕЛЕМЕНТИ

А: 2 газоразрядни лампи с високо налягане

B. 2 баласта

C: 2 фиксиращи скоби

D: комплект болтове, гайки и уплътнителиОсновни технически параметри

Захранващо напрежение: право напрежение DC 8-18V

Моментно напрежение при запалване: променливо напрежение AC 23000V

Постоянна мощност: 35W±2W

Работа при температура на околната среда: -40oC …+105oC

Работа в часове > 3000 часа

Цветна температура 3000 - 12000К ETCУпътване

За безопасност при инсталирането, изчакайте пълното охлаждане на двигателя и светлините.

Скоростният лост трябва да е в позиция N (неутрално) или P (за паркиране - заключени двигателни колела).
Ключът е изключен по време на монтажа

Пазете се от изгаряния, особено при включване/изключване на светлините.
Пазете светлинните тела от удар и срязване, пипането с пръсти ще доведе до образуване на отпечатъци

Внимателно проверете връзката на контактора, входовете и кабела за захранващото напрежение. Дефектна връзка ще създаде проблеми със светлините

При регулирането на осветителното тяло не позволявайте краят му да се опира до вътрешното защитното стъкло на фара

Пробийте отвор с диаметър 25mm в задната чашка от колофон или гума върху фара
Внимавайте с кой електрод трябва да свържете осветителното тяло с повишаващия трансформатор

При захранване през повишаващ трансформатор, внимавайте да не свържете с погрешен край.
Първо проверете какъв е вида на осветителните тела и след това пристъпете към монтаж на системата фарове HID.
ВНИМАНИЕ!

1. Работете внимателно! Високото напрежение е опасно! То може да причини наранявания от електрически шок.

2. Не докосвайте лампите когато включвате/изключвате захранващото им напрежение; в противен случай, голямото количество освободената топлина може да причини изгаряния.

3. Не гледайте директно в светлината; незащитени очите ще изгорят.

4. При злополука веднага изключете захранването. Утечки от повреденото захранващо устройство или кабелите ще доведат до протичане на силен електрически ток, което е много опасно.

5. В никакъв случай не разглобявайте и не възстановявайте системата, в противен случай ние не носим отговорност за действия от този характер.

6. Ако е необходима смяна или поправка на системата, потърсете помощ от най-близката специализирана организация.

7. Пазете системата от лесно запалими материали като хартия, масла, спрей, бои, разредители и др.

8. Не вдигайте оптическия фокус нагоре; това сериозно застрашава безопасното шофиране на другите участници в движението.

9. Не включвайте фаровете преди да запалите двигателя.ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЕ ЗА ОТСРАНЯВАНЕТО ИМФаровете не светят


Свържете правилно кабелите и вижте дали има захранващо напрежение

Нефокусирана светлина


Регулирайте мястото на осветителното тяло или държача му

Ксеноновата лампа блещука при отваряне на фаровете


Проверете дали кабелите не са притиснати

Светлинна индикация на таблото при отваряне на фаровете


Увийте кабелите на баласт с фолио и го заземете

Остатъчна светлина


Инсталирайте съпротивление 35W между сервиза и катода на баласта

your widget

 Subscribe in a reader

Recent Blog Posts

Recent Comments

your widget

Google News